Toán Lớp 5: Khối lớp 5 có 150 học sinh tham gia đồng diễn thể thao trong đó có 52% là học sinh nữ. Hỏi đội đồng diễn của khối lớp 5 có bao nhiêu họ

By Quỳnh Hà

Toán Lớp 5: Khối lớp 5 có 150 học sinh tham gia đồng diễn thể thao trong đó có 52% là học sinh nữ. Hỏi đội đồng diễn của khối lớp 5 có bao nhiêu học sinh nam?

0 bình luận về “Toán Lớp 5: Khối lớp 5 có 150 học sinh tham gia đồng diễn thể thao trong đó có 52% là học sinh nữ. Hỏi đội đồng diễn của khối lớp 5 có bao nhiêu họ”

Viết một bình luận