Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 5: Hai xe ô tô khởi hành lúc 8h15p, một xe đi từ A đến B với vận tốc 40km/giờ,một xe đi từ B đến A với vận tốc 50km/giờ.Biết quãng đường A

Toán Lớp 5: Hai xe ô tô khởi hành lúc 8h15p, một xe đi từ A đến B với vận tốc 40km/giờ,một xe đi từ B đến A với vận tốc 50km/giờ.Biết quãng đường AB dài 360km.Hỏi 2 xe gặp nhau lúc mấy giờ ?

Comments ( 2 )

 1. Tổng vận tốc 2 xe là :
  40 +50 = 90 (km/h)
  Thời gian để  2 xe gặp nhau là :
  360 : 90 = 4 ( giờ)
  2 xe gặp nhau lúc :
  8 giờ 15 phút + 4 giờ =  12 giờ 15 phút
  Đáp số : 12 giờ 15 phút

 2. Tổng vận tốc 2 xe là:
  40 + 50 = 90 (km/giờ)
  Thời gian để 2 xe gặp nhau là:
  360 : 90 = 4 (giờ)
  2 xe gặp nhau lúc:
  8 giờ 15 phút + 4 giờ = 12 giờ 15 phút
  Đáp số: 12 giờ 15 phút
  Cho mình xin hay nhất nha bạn!!
  @Drew Mclntyre
   

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Ngọc Sa