Toán Lớp 8: CmR đa thức sau ko phụ thuộc vào biến (x-2y).(x^2+2xy+4y^2)+x^3+5

Toán Lớp 8: CmR đa thức sau ko phụ thuộc vào biến
(x-2y).(x^2+2xy+4y^2)+x^3+5

0 bình luận về “Toán Lớp 8: CmR đa thức sau ko phụ thuộc vào biến (x-2y).(x^2+2xy+4y^2)+x^3+5”

Viết một bình luận