Toán Lớp 5: Đúng ghi Đ sai ghi S 4:5=0,8 2 3/5=10/5=2

By Nhã Hồng

Toán Lớp 5: Đúng ghi Đ sai ghi S
4:5=0,8 2 3/5=10/5=2

0 bình luận về “Toán Lớp 5: Đúng ghi Đ sai ghi S 4:5=0,8 2 3/5=10/5=2”

Viết một bình luận