Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 6: Bình A và bình B lần lượt chứa dung dịch muối 40% và 10%. Khi trộn hai lọ dung dịch với nhau thì nồng độ của dung dịch trở thành 30%. N

Toán Lớp 6: Bình A và bình B lần lượt chứa dung dịch muối 40% và 10%. Khi trộn hai lọ dung dịch với nhau thì nồng độ của dung dịch trở thành 30%. Nếu thêm 375 gam dung dịch muối 20% thì nồng độ của dd trở thành 25%. Ban đầu bình A chứa bao nhiêu gam dung dịch muối?

Comments ( 2 )

 1. $\text{Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:}$
  $\text{Nếu thêm 375g dung dịch muối 20% thì nồng độ của dung dịch là 25%}$
  $\Rightarrow$ $\text{Nồng độ dung dịch 5% cần 375g dung dịch muối}$
  $\text{Mà bình A có 40% dung dịch}$
  $\Rightarrow$ $\text{Cần số g dung dịch muối là:}$
                 $\text{40%:5%.375$\equiv$3000(g)}$
                              $\text{Đáp số:3000g}$
  $\text{Cho mình xin 5 sao và trả lời hay nhất cho nhóm ạ}$
  $YLHN^{3000}$

 2. text(Nếu thêm 375 gam  dung dịch muối 20% thì nồng độ của dung dịch là 25%)
  text(⇒ Nồng độ dung dịch 5% cần 375 gam dung dịch muối)
  text(Mà bình A có 40% dung dịch)
  text(⇒ Cần số gam dung dịch muối là 🙂
          40% : 5% . 375 = 3000 (gam)
                    text(Đáp số : 3000 gam)

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Lan Lan