Toán Lớp 6: Khoảng cách giữa A và B là 210 km. Một ô tô đi từ A đến B. Nếu tăng vận tốc của nó thêm 20% thì mất thêm 1 giờ nữa là xong chuyến đi. N

By Khanh

Toán Lớp 6: Khoảng cách giữa A và B là 210 km. Một ô tô đi từ A đến B. Nếu tăng vận tốc của nó thêm 20% thì mất thêm 1 giờ nữa là xong chuyến đi. Nếu lúc đầu ô tô đi được x km với vận tốc ban đầu, sau đó tăng vận tốc thêm 25% thì cũng đi hết quãng đường 1 giờ. Tìm giá trị của x.
Nhanh giúp mình nha

0 bình luận về “Toán Lớp 6: Khoảng cách giữa A và B là 210 km. Một ô tô đi từ A đến B. Nếu tăng vận tốc của nó thêm 20% thì mất thêm 1 giờ nữa là xong chuyến đi. N”

Viết một bình luận