Toán Lớp 5: Một người thợ làm trong 2 ngày mỗi ngày làm 8 giờ thì làm được 112 sản phẩm. Hỏi người thợ đó làm trong 3 ngày mỗi ngày làm 9 giờ thì đ

By Hiểu Vân

Toán Lớp 5: Một người thợ làm trong 2 ngày mỗi ngày làm 8 giờ thì làm được 112 sản phẩm. Hỏi người thợ đó làm trong 3 ngày mỗi ngày làm 9 giờ thì được bao nhiêu sản phẩm cùng loại?

0 bình luận về “Toán Lớp 5: Một người thợ làm trong 2 ngày mỗi ngày làm 8 giờ thì làm được 112 sản phẩm. Hỏi người thợ đó làm trong 3 ngày mỗi ngày làm 9 giờ thì đ”

 1. text{3 ngày gấp 2 ngày số lần là :}
  3 : 2 = 3/2 ( lần)
  text{9 giờ gấp 8 giờ số lần là :}
  9 : 8 = 9/8 ( lần)
  text{3 ngày mỗi ngày làm 9 giờ thì được số sản phẩm là :}
  112 xx 3/2 xx 9/8 =189 ( sản phẩm)
  text{Đáp số : 189 sản phẩm}

  Trả lời
 2. Giải đáp: 189 sản phẩm
   
  Lời giải và giải thích chi tiết: 
  Mỗi giờ người thợ làm được số sản phẩm là :
  112 : ( 8 x 2 ) = 7 ( sản phẩm )
  Trong 3 ngày người thợ làm tất cả sản phẩm trong số giờ là :
  9 x 3 = 27 ( giờ )
   Trong 3 ngày người thợ làm được tất cả sản phẩm là :
  7 x 27 = 189 ( sản phẩm )
  Đáp số : 189 sản phẩm.
   Chúc bạn học tốt !

  Trả lời

Viết một bình luận