Toán Lớp 11: tìm m để pt có nghiệm cos2x – sin2x + (1+m).sin^2x =0

By Lyla Anh

Toán Lớp 11: tìm m để pt có nghiệm cos2x – sin2x + (1+m).sin^2x =0

0 bình luận về “Toán Lớp 11: tìm m để pt có nghiệm cos2x – sin2x + (1+m).sin^2x =0”

 1. Giải đáp:m≤1
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   cos2x-sin2x+(1+m).sin^2 x=0
  <=>cos2x-sin2x+(1+m).(1-cos2x)/(2)=0
  <=>2cos2x-2sin2x+(1+m).(1-cos2x)=0
  <=>2cos2x-2sin2x-(1+m).cos2x+1+m=0
  <=>-2sin2x+(2-1-m).cos2x=-(1+m)
  <=>-2sin2x+(1-m).cos2x=-(1+m)(**)(a=-2;b=1-m;c=-(1+m))
  Điều kiện để phương trình (**) có nghiệm là:
  a^2+b^2≥c^2
  <=>(-2)^2+(1-m)^2≥(-(1+m))^2
  <=>4+1-2m+m^2≥1+2m+m^2
  <=>4≥4m
  <=>m≤1
  Vậy m≤1

  Trả lời

Viết một bình luận