Toán Lớp 8: Cho hình thang ABCD (AB//CD) có ∠A – ∠D = 40 độ, ∠B = 2 ∠C. Tính các góc của hình thang.

By Ngọc Ðàn

Toán Lớp 8: Cho hình thang ABCD (AB//CD) có ∠A – ∠D = 40 độ, ∠B = 2 ∠C. Tính các góc của hình thang.

0 bình luận về “Toán Lớp 8: Cho hình thang ABCD (AB//CD) có ∠A – ∠D = 40 độ, ∠B = 2 ∠C. Tính các góc của hình thang.”

Viết một bình luận