Toán Lớp 5: Người ta cộng 5 số và chia cho 5 thì được 138. Nếu xếp các số theo thứ tự lớn dần thì cộng 3 số đầu tiên và chia cho 3 sẽ được 127, cộn

By Phượng Tiên

Toán Lớp 5: Người ta cộng 5 số và chia cho 5 thì được 138. Nếu xếp các số theo thứ tự lớn dần thì cộng 3 số đầu tiên và chia cho 3 sẽ được 127, cộng 3 số cuối và chia cho 3 sẽ được 148. Bạn có biết số đứng giữa theo thứ tự trên là số nào không

0 bình luận về “Toán Lớp 5: Người ta cộng 5 số và chia cho 5 thì được 138. Nếu xếp các số theo thứ tự lớn dần thì cộng 3 số đầu tiên và chia cho 3 sẽ được 127, cộn”

 1. Số đó là 135.
  Vì 138 là trung bình cộng của 5 số
  → 135 x 5 = 690 
  Ta có: 
  – Tổng của 3 số đầu tiên là: 127 x 3 = 381 
  – Tổng của 3 số cuối cùng là: 148 x 3 = 444
  – Tổng của 2 số đầu tiên là: 690 – 444 = 246
  ⇒ Vì vậy số đứng giữa là số đứng thứ 3 
  → Số ở giữa là 381 – 246 = 135
  Vậy số đững giữa theo thứ tự trên là 135. 
   

  Trả lời
 2. Giải đáp: 135
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Tổng 5 số là :
  138 x 5 = 69
  Tổng 3 số đầu tiên là :
  127 x 3 = 381
   Tổng 3 số cuối cùng là :
  148 x 3 = 444
  Tổng 2 số đầu tiên là : 
  690 – 444 = 246
  Số giữa là : 381 – 246 = 135
  Đáp số : 135
  Chúc bạn học tốt !

  Trả lời

Viết một bình luận