Toán Lớp 5: Dũng đi từ A đến B mất 6 giờ, Hùng đi từ B về A mất 7 giờ. Biết nếu Dũng và Hùng cùng xuất phát một lúc thì sau 1 giờ 30 hai người các

Toán Lớp 5: Dũng đi từ A đến B mất 6 giờ, Hùng đi từ B về A mất 7 giờ. Biết nếu Dũng và Hùng cùng xuất phát một lúc thì sau 1 giờ 30 hai người cách nhau 30 km. Tính độ dài quãng đường AB?

TRẢ LỜI

 1. Đổi 1 giờ 30 phút = 1,5 giờ
  Trong 1 giờ Dũng đi được :
  1 : 6 × 1,5 = 1/4 ( quãng đường )
  Trong 1 giờ Hùng đi được :
  1 : 7 × 1,5 = 3/14 ( quãng đường )
  Phân số chỉ 30km là :
  1 – 1/4 – 3/14 = 15/28 ( quãng đường )
  Quãng đường AB dài là :
  30 : 15/28 = 56 ( km )
                      Đáp số : 56km
  #dtkc
   

  Trả lời
 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Đổi 1 giờ 30 phút = 1,5 giờ 
  Trong 1 giờ 30 phút Dũng đi được số phần quãng đường là:
                        ( 1 : 6 ) x 1,5=1/4 ( giờ )
  Trong 1 giờ 30 phút Hùng đi được số phần quãng đường là:
                        (1 : 7 ) x 1,5=3/14 ( giờ )
  30 km ứng với số phần quãng đường là:
                      1-1/4-3/14= 15/28 ( quãng đường )
  Độ dài quãng đường AB là:
                        30:15/28= 56 ( km )

  Trả lời

Viết một bình luận