Toán Lớp 6: Bài 1: mẹ mua cho hai anh em Nam và Mai một cái bánh pizza, bánh được chia làm 8 miếng bằng nhau. Nam ăn hết hai miếng bánh. a, Em hãy

Toán Lớp 6: Bài 1: mẹ mua cho hai anh em Nam và Mai một cái bánh pizza, bánh được chia làm 8 miếng bằng nhau. Nam ăn hết hai miếng bánh.
a, Em hãy cho biết phần bánh Nam ăn chiếm mấy phần của cả cái bánh. ( Biểu diễn số phần bánh của Nam ẩn dưới dạng phân số tối giản)
b, Mai đã ăn hết 1/8 cái bánh. Hỏi phần bánh còn lại chiếm mấy phần của cái bánh ( viết kết quả dưới dạng phân số tối giản)
Bài 2:
Lớp 6A có 45 học sinh. Trong đợt kiểm tra học kì 1 môn toán, số bạn đạt điểm giỏi bằng 4/9 tổng số học sinh cả lớp. Số bạn đạt điểm khá chiếm 40% số học sinh còn lại. Tính số bạn đạt điểm trung bình biết số học sinh đạt điểm yếu là 5 bạn và lớp không có bạn nào đạt điểm kém.

TRẢ LỜI

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  1.a. Phần bánh Nam An chiếm số phần của cả cái bánh là
  2:8=1/4 (cái bánh)
  b.Mai đã ăn số miếng bánh là:
  8×1/8=1 miếng
  Còn lại số miếng bánh là:
  8-1-2=5 miếng
  Số miếng còn lại chiếm số phần cái bánh là:
  5:8=5/8(cái bánh)
  2.số học sinh giỏi là:
  45×4/9=20 học sinh
  số học sinh đoạt điểm khá ; trung bình và yếu là
  45-20=25 học sinh
  số học sinh đoạt điểm khá là:
  25×40%=10 học sinh
  số học sinh trung bình là:
  25-10-5=10 học sinh

  Trả lời
 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Câu 1: a,Số miếng bánh mà Nam ăn hết chiếm số phần của cả cái bánh là: 2 ÷ 8  = 1/4 (phần)
  b, Số bánh còn lại chiếm số phần của cả cái bánh là: 1 – 1/4 – 1/8 = 5/8 (cái bánh)
  Đáp số: ……….
  Câu 2:
  Số bạn đạt điểm giỏi là: 45 × 1/4 = 15 (bạn)
  Số bạn còn lại là: 45 – 15 = 30(bạn)
  Số bạn đạt điểm khá là: 30 × 9/10 = 27 (bạn)
  Số bạn đạt  điểm trung bình là:30 –  27 = 3 (bạn)
  Đáp số:………

  Trả lời

Viết một bình luận