Toán Lớp 5: Diện tích của tam giác có độ dài cạnh đáy là 5,25m và chiều cao là 11,8dm là bao nhiêu mét vuông

Toán Lớp 5: Diện tích của tam giác có độ dài cạnh đáy là 5,25m và chiều cao là
11,8dm là bao nhiêu mét vuông

TRẢ LỜI

Viết một bình luận