Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 5: Diện tích của tam giác có độ dài cạnh đáy là 5,25m và chiều cao là 11,8dm là bao nhiêu mét vuông

Toán Lớp 5: Diện tích của tam giác có độ dài cạnh đáy là 5,25m và chiều cao là
11,8dm là bao nhiêu mét vuông

Comments ( 2 )

  1. Lời giải chi tiết:
    Đổi 11,8dm=1,18m
    Diện tích tam giác đó là:
          (5,25xx1,18)/2=3,0975 (m^2)
                      Đáp số: 3,0975 m^2.

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Ái Linh