Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 9: Cho nửa (O), đường kính AB = 2R và dây AC = R. a) Chứng minh ABC vuông b) Giải ABC. c) Gọi K là trung điểm của BC. Qua B v

Toán Lớp 9: Cho nửa (O), đường kính AB = 2R và dây AC = R.
a) Chứng minh ABC vuông
b) Giải ABC.
c) Gọi K là trung điểm của BC. Qua B vẽ tiếp tuyến Bx với (O), tiếp tuyến này cắt tia OK tại D. Chứng minh DC là tiếp tuyến của (O).
d) Tia OD cắt (O) ở M. Chứng minh K là trung điểm OM. Tính MB
e) Vẽ CH vuông góc với AB tại H và gọi I là trung điểm của CH. Tiếp tuyến tại A của (O) cắt tia BI tại E. Chứng minh E, C, D thẳng hàng.

Comments ( 2 )

 1. Lời giải và giải thích chi tiết:
  a.Ta có C∈(O),AB=2R→ACB^=90o→ΔABC vuông tại C
  b.Vì OK⊥BC→B,C đối xứng qua OK
  →DCO^=DBO^=90o→DC là tiếp tuyến của (O) 
  c.Ta có AC=R→ΔAOC đều 
  →COM^=MOB^=60o→ΔOCM,OMB đều
  →OC=OM=OB=MB=MC→◊OBMC là hình thoi
  d.Ta có : 
  ΔACO đều →CH=R32→CI=IH=R34
  →CIDB=CIBC=R34R3=14=AHAB=EIEB
  →ΔECI∼ΔEDB(c.g.c)→CEI^=DEB^→E,C,D thẳng hàng

 2. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  – Đây nha bạn nếu thấy hay cho tui 5 sao+ ctlhn ( xin lỗi vì chữ tui ko được đẹp lắm)
   

  toan-lop-9-cho-nua-o-duong-kinh-ab-2r-va-day-ac-r-a-chung-minh-abc-vuong-b-giai-abc-c-goi-k-la-t

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )