Toán Lớp 9: Cho nửa (O), đường kính AB = 2R và dây AC = R. a) Chứng minh ABC vuông b) Giải ABC. c) Gọi K là trung điểm của BC. Qua B v

Toán Lớp 9: Cho nửa (O), đường kính AB = 2R và dây AC = R.
a) Chứng minh ABC vuông
b) Giải ABC.
c) Gọi K là trung điểm của BC. Qua B vẽ tiếp tuyến Bx với (O), tiếp tuyến này cắt tia OK tại D. Chứng minh DC là tiếp tuyến của (O).
d) Tia OD cắt (O) ở M. Chứng minh K là trung điểm OM. Tính MB
e) Vẽ CH vuông góc với AB tại H và gọi I là trung điểm của CH. Tiếp tuyến tại A của (O) cắt tia BI tại E. Chứng minh E, C, D thẳng hàng.

TRẢ LỜI

 1. Lời giải và giải thích chi tiết:
  a.Ta có C∈(O),AB=2R→ACB^=90o→ΔABC vuông tại C
  b.Vì OK⊥BC→B,C đối xứng qua OK
  →DCO^=DBO^=90o→DC là tiếp tuyến của (O) 
  c.Ta có AC=R→ΔAOC đều 
  →COM^=MOB^=60o→ΔOCM,OMB đều
  →OC=OM=OB=MB=MC→◊OBMC là hình thoi
  d.Ta có : 
  ΔACO đều →CH=R32→CI=IH=R34
  →CIDB=CIBC=R34R3=14=AHAB=EIEB
  →ΔECI∼ΔEDB(c.g.c)→CEI^=DEB^→E,C,D thẳng hàng

  Trả lời

Viết một bình luận