Toán Lớp 6: Giúp iem (45+x)-(-24-x)+(-55-x)

Toán Lớp 6: Giúp iem
(45+x)-(-24-x)+(-55-x)

TRẢ LỜI

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết :
  ( 45 + x ) – ( – 24 – x ) + ( – 55 – x )
  = 45 + x + 24 + x – 55 – x
  = ( x + x – x ) + ( 45 + 24 – 55 )
  = x + 14
  – Áp dụng quy tắc phá ngoặc đổi dấu

  Trả lời

Viết một bình luận