Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 5: Để đạt được 6.000 bước chân, hàng ngày Hồng cần đi bộ ở công viên gần nhà Hồng đi bộ với tốc độ 1,2 m/s; Chiều dài bước đi của cô ấy l

Toán Lớp 5: Để đạt được 6.000 bước chân, hàng ngày Hồng cần đi bộ ở công viên gần nhà Hồng đi bộ với tốc độ 1,2 m/s; Chiều dài bước đi của cô ấy là 0,4 m. Mỗi ngày Hồng cần đi bộ trong công viên bao nhiêu phút?

Comments ( 2 )

 1. cách 1
  ĐI 1 bước tốn số giây là:
  0,4 / 1,2=1/3(giây)
  Đi 6 000 bước tốn số giây là :
  6000*1/3=2000(giây)
  Đổi 2000 giây=2000/60 phút =33.3 phút
  Đáp số: 33,3 phút
  cách 2:
  6000 bước dài số mét là:
  6000*0,4=2400(mét)
  đi 2400 mét với vận tốc 1,2 m/s thì tốn số giây là:
  2400/1,2=2000(giây)
  đổi 2000 giây………
  ……….

 2. Đi 1 bước tốn số giây là:
   0,4 / 1,2=1/3(giây)
  Đi 6 000 bước tốn số giây là :
   6000*1/3=2000(giây)
  Đổi 2000 giây=2000/60 phút =33.3 phút
  Đáp số: 33,3 phút
   

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )