Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 5: Đặt tính rồi tính ,tím số dư trong các phếp chia sau :(lấy đến hai chữ số ở phần thập phân của thương) 86,04 : 42 92 :29 48 :5,6 3,64:

Toán Lớp 5: Đặt tính rồi tính ,tím số dư trong các phếp chia sau :(lấy đến hai chữ số ở phần thập phân của thương)
86,04 : 42
92 :29
48 :5,6
3,64: 1,21
các anh chị đặt tính hẳn hoi giúp em

Comments ( 2 )

 1. ……… xin hay nhất nếu được nhé……….
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   

  toan-lop-5-dat-tinh-roi-tinh-tim-so-du-trong-cac-phep-chia-sau-lay-den-hai-chu-so-o-phan-thap-ph

 2. 86,04    |___42___               92      |___29____               480        |__56______      
    2 0      |  2,04                     50    |   3,17                      320            |   8,57 
    2 04                                    210                                     400
       36                                         7                                        8                             
   Số dư là 0,36                Số dư là 0,07                      Số dư là 0,08
                            364         |___121_____
                                10           |    3,00
                                 100
                                  100
                         Số dư là 1 

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )