Toán Lớp 5: Có bao thùng dầu trúng thứ nhất định 32,6 nhích dầu thùng thứ 2 đựng 34,8 lít thùng thứ 3 đựng số lít dầu bằng trung bình cộng số lít d

Toán Lớp 5: Có bao thùng dầu trúng thứ nhất định 32,6 nhích dầu thùng thứ 2 đựng 34,8 lít thùng thứ 3 đựng số lít dầu bằng trung bình cộng số lít dầu của 3 thùng thun thứ 3 đựng bao nhiêu lít dầu

TRẢ LỜI

Viết một bình luận