Toán Lớp 5: Cho tam giác ABC . Trên AC lấy D sao cho AD = ½ DC . Trên BC lấy điểm M sao cho BM = MC .Nối A với M cắt BD tại O. a) So sánh diện tích

By Việt Hòa

Toán Lớp 5: Cho tam giác ABC . Trên AC lấy D sao cho AD = ½ DC . Trên BC lấy điểm M sao cho BM = MC .Nối A với M cắt BD tại O.
a) So sánh diện tích ba tam giác ABD, BDM, DMC.
b) So sánh: AO và OM
Chỉ cần giúp em phần B thôi ạ, lm trong 5 – 7 phút giúp e, nhanh ạ

0 bình luận về “Toán Lớp 5: Cho tam giác ABC . Trên AC lấy D sao cho AD = ½ DC . Trên BC lấy điểm M sao cho BM = MC .Nối A với M cắt BD tại O. a) So sánh diện tích”

 1. Giải đáp:
  a) xét tứ giác BEDC có
  EA=AC;BA=DA
  => tứ giác BEDC là hbh(tứ giác có 2 đường chéo cắt nhau tại trung điểm mỗi đường)
  => BE=DC;BE//DC(t/c hbh)
  +) BE//DC(cmt)
  +) ta có EM=MB;EA=AC
  => AM là đường tb của tam giác EBC
  => AM//BC;AM=1/2BC(1)
  lại có DA=AB;DN=CN
  => AN là đường tb của tam giác DBC
  => AN//BC;AN=1/2BC(2)
  từ (1) và (2) => AM=AN(=1/2BC)
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   

  Trả lời

Viết một bình luận