Toán Lớp 8: -2x(x ²-3x+1)-2(x-1)(x ²+3x)+10x ²=0 Giúp mình vs ;-;

By Bích Hải

Toán Lớp 8: -2x(x ²-3x+1)-2(x-1)(x ²+3x)+10x ²=0
Giúp mình vs ;-;

0 bình luận về “Toán Lớp 8: -2x(x ²-3x+1)-2(x-1)(x ²+3x)+10x ²=0 Giúp mình vs ;-;”

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  -2x(x^2-3x+1)-2(x-1)(x^2+3x)+10x^2=0
  ⇔ -2x^3 + 6x^2 – 2x – 2x^3 – 4x^2 + 6x + 10x^2 = 0
  ⇔ (-2x^3-2x^3) + (6x^2-4x^2+10x^2) + (-2x+6x) = 0
  ⇔ -4x^3 + 12x^2 + 4x = 0
  ⇔ -4x(x^2 – 3x – 1) = 0
  ⇔\(\left[ \begin{array}{l}x=0\\x^2-3x-1=0\end{array} \right.\) 
  ⇔\(\left[ \begin{array}{l}x=0\\x=\dfrac{3\pm\sqrt{13}}{2}\end{array} \right.\) 
  Vậy tập nghiệm của phương trình là : S = {0,(3+\sqrt{13})/2,(3-\sqrt{13})/2}

  Trả lời

Viết một bình luận