Toán Lớp 9: Cho đường tròn tâm O , bán kính 5cm.Dây cung AB dài 6cm.Gọi I là trung điểm của AB.Tia OI cắt cung nhỏ AB tại M.Tính độ dài dây AM

By Ðông Nghi

Toán Lớp 9: Cho đường tròn tâm O , bán kính 5cm.Dây cung AB dài 6cm.Gọi I là trung điểm của AB.Tia OI cắt cung nhỏ AB tại M.Tính độ dài dây AM

0 bình luận về “Toán Lớp 9: Cho đường tròn tâm O , bán kính 5cm.Dây cung AB dài 6cm.Gọi I là trung điểm của AB.Tia OI cắt cung nhỏ AB tại M.Tính độ dài dây AM”

 1. Giải đáp:
  $AM = \sqrt{10}\ cm$
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Ta có: $IA = IB = \dfrac12AB = 3\ cm$
  $\Rightarrow OI\perp AB$ (mối quan hệ đường kính – dây cung)
  $\Rightarrow OI = \sqrt{OA^2 – IA^2} = \sqrt{5^2 – 3^2} = 4\ cm$
  Gọi $N$ là giao điểm thứ hai của $OI$ với $(O)$
  $\Rightarrow \widehat{MAN} = 90^\circ$ (góc nội tiếp chắn nửa đường tròn
  $\Rightarrow IN = OI + ON = 4 + 5 = 9\ cm$
  Áp dụng hệ thức lượng trong $\triangle MAN$ vuông tại $A$ đường cao $AI$ ta được:
  $+)\quad \quad AI^2 = IM.IN$
  $\Rightarrow IM = \dfrac{AI^2}{IN} = \dfrac{3^2}{9} = 1\ cm$
  $+)\quad AM^2 = IM.MN$
  $\Rightarrow AM = \sqrt{IM.MN} = \sqrt{1.10} = \sqrt{10}\ cm$

  Trả lời

Viết một bình luận