Toán Lớp 5: x chia 2 + x chia 125 – x x 2 = 233,89

Toán Lớp 5: x chia 2 + x chia 125 – x x 2 = 233,89

TRẢ LỜI

 1. Giải đáp:
   x : 2 + x : 125 – X x 2 = 233,89
   x : 2 + x : 125 –          = 233,89 : 2
   x : 2 + x : 125 –          =  116.945
   x :  ( 2 + 125 )            =  116.945
   x :      127                   =  116.945
   x                                =  116.945 X 127
   x                                =    14,852.015
  Nhớ cho mình ctlhn nhé bạn
   

  Trả lời
 2. x : 2 + x : 125 – x x 2 = 233,89
   x : 2 + x : 125 –  x      = 233,89 : 2
   x : 2 + x : 125 –  x       =  116.945
   x :  ( 2 + 125 )            =  116.945
  x :      127                  =  116.945
   x                                =  116.945 X 127
  x                                =    14,852.015
  @phamnien@
   

  Trả lời

Viết một bình luận