Toán Lớp 5: 8 x 1/5 + 23.5 bằng mấy đấy các bạn

Toán Lớp 5: 8 x 1/5 + 23.5 bằng mấy đấy các bạn

TRẢ LỜI

Viết một bình luận