Toán Lớp 5: với cùng một số dầu ăn, nếu đổ vào các chai loại 1l thì được 3 chai. Hỏi nếu đổ vào các chai loại 1,5l thì được bao nhiêu chai

Toán Lớp 5: với cùng một số dầu ăn, nếu đổ vào các chai loại 1l thì được 3 chai. Hỏi nếu đổ vào các chai loại 1,5l thì được bao nhiêu chai

TRẢ LỜI

 1.                                             Bài giải 
   3 chai dầu ăn thì có số lít dầu là :
                   3×1 = 3(l)
   Nếu đổ vào các chai loại 1,5l thì được số chai là :
                    3 ÷ 1,5 = 2 ( chai )
                           Đáp số : 2 chai dầu ăn
   

  Trả lời

Viết một bình luận