Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 5: Câu 11. (2 điểm). Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều rộng 45m và bằng 2/3 chiều dài. a. Tính diện tích mảnh vườn? b. Trên mảnh vườn đ

Toán Lớp 5: Câu 11. (2 điểm). Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều rộng 45m và bằng 2/3 chiều dài.
a. Tính diện tích mảnh vườn?
b. Trên mảnh vườn đó, người ta trồng rau hết 80% diện tích. Tính diện tích đất còn lại chưa được sử dụng?

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  Chiều dài mảnh vườn là:
   45 :2/3=67,5(m)
  a)
  Diện tích mảnh vườn là:
   67,5\times 45=3037,5(m^2)
  b)
  Diện tích dùng để trồng rau là:
   3037,5 \times 80%=2430(m^2)
  Diện tích còn lại là:
   3037,5-2430=607,5(m^2)
     Đáp số: a)3037,5m^2
                   b)607,5m^2

 2. Chiều dài của mảnh vườn là:
      45 : 2/3 = 67,5 (m)
  Diện tích mảnh vườn là:
       67,5 xx 45 = 3037,5 (m^2)
  Diện tích đất chưa sử dụng là: 
      3037,5 xx (100% – 80%) = 607,5 (m^2)
              Đáp số …………

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )