Toán Lớp 5: Câu 1. Một hình tam giác có tổng cạnh đáy và chiều cao 30,5cm. Nếu giảm đáy đi 2,3cm thì diện tích sẽ giảm 13,8cm2. Tính diện tích hình

By Hồng

Toán Lớp 5: Câu 1. Một hình tam giác có tổng cạnh đáy và chiều cao 30,5cm. Nếu giảm đáy đi 2,3cm thì diện tích sẽ giảm 13,8cm2. Tính diện tích hình tam giác lúc đầu ?

0 bình luận về “Toán Lớp 5: Câu 1. Một hình tam giác có tổng cạnh đáy và chiều cao 30,5cm. Nếu giảm đáy đi 2,3cm thì diện tích sẽ giảm 13,8cm2. Tính diện tích hình”

 1. Chiều cao của hình tam giác là :
  13,8 xx 2 : 2,3 = 12 ( cm )
  Độ dài đáy của hình tam giác là :
  30,5 – 12 = 18,5 ( cm )
  Diện tích của hình tam giác lúc đầu là :
  12 xx 18,5 : 2 = 111  ( cm^2 )
                        Đáp số : 111cm^2
  #dtkc

  toan-lop-5-cau-1-mot-hinh-tam-giac-co-tong-canh-day-va-chieu-cao-30-5cm-neu-giam-day-di-2-3cm-th

  Trả lời
 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
                Bài giải
  Chiều cao hình tam giác là :
  text{13,8 × 2 : 2,3 = 12 ( cm )}
  Độ dài đáy hình tam giác là :
  text{30,5 – 12 = 18,5 ( cm )}
  Diện tích ban đầu là :
  text{18,5 × 12 : 2 = 111 ( cm²)}
              Đáp số : text{111 cm²}

  Trả lời

Viết một bình luận