Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 9: Ví dụ 3 Cho hình chữ nhật ABCD có AD = 7, CD = 9. Đường thẳng qua D vuông góc với AC tại E cắt AB tại F. Tính độ dài các đoạn thẳng DE,

Toán Lớp 9: Ví dụ 3 Cho hình chữ nhật ABCD có AD = 7, CD = 9. Đường thẳng qua D vuông góc với AC tại E cắt AB tại F. Tính độ dài các đoạn thẳng DE, DF, AE, CE, AF, BF.

Comments ( 1 )

  1. Đây đáp án đây ạ! Xin lỗi bạn nha tvi mình kh có thước nên kẻ bằng tay, với lại chưa được ăn cơm nên tay hơi run chữ nó kh được ngay ngắn nên bạn thông cảm ạ ????!
    toan-lop-9-vi-du-3-cho-hinh-chu-nhat-abcd-co-ad-7-cd-9-duong-thang-qua-d-vuong-goc-voi-ac-tai-e

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Dương