Toán Lớp 5: Bài 1 Mua 10kg gạo hết 82000 đồng Mua 2,5kg như thế hết số Tiền

Toán Lớp 5: Bài 1
Mua 10kg gạo hết 82000 đồng Mua 2,5kg như thế hết số Tiền

TRẢ LỜI

 1. Bài 1 
  Mua mỗi kg gạo hết số tiền là :
  82000 : 10 = 8200 ( đồng)
  Mua 2,5 kg gạo như thế hết số tiến là :
  8200 x 2,5 = 20500 (đồng)
  Đ/S : 20500 đồng
  Bài 2 
  Số hs nữ chiếm số % là 
  300 : 500 = 0,6 = 60 %
  Bài 3
  Số tiền người bán hàng đó lãi là :
    1 500 000 : 100 x 10 = 150 000 (đồng)
  Số tiền người bán hàng thu được sau khi bán hết số hàng là :
    1 500 000 + 150 000 = 1 650 000 (đồng)
             Đáp số : 1 650 000 đồng
  CHÚC BN HỌC TỐT NHÉ
   

  Trả lời
 2. Bài 1 :                               Bài giải 
   Mua 1 kg gạo thì hết số tiền là : 
                     82000 ÷ 10 = 8200 ( đông )
  Mua 2,5 kg gạo như vậy hết số tiền là :
                      8200 × 2,5 = 20500 ( đông )
                                       Đáp số : 20500 đồng 
  Bài 2 :                                   Bài giải 
   Số học sinh nữ chiếm số phần trăm số học sinh của khối 5 là : 
                                300 ÷ 500 = 0,6 = 60 %
                                        Đáp số : 60 %
  Bài 3 :                              Bài giải 
  Số tiền người bán hàng đó lãi là :
    1 500 000 : 100 x 10 = 150 000 (đồng)
  Số tiền người bán hàng thu được sau khi bán hết số hàng là :
    1 500 000 + 150 000 = 1 650 000 (đồng)
             Đáp số : 1 650 000 đồng
  Chúc bạn học tốt

  Trả lời

Viết một bình luận