Toán Lớp 9: Cho HS y=2x +m+1.tìm gt thực của m để đths cắt trục hoành tại điểm có hoành độ bằng 3

Toán Lớp 9: Cho HS y=2x +m+1.tìm gt thực của m để đths cắt trục hoành tại điểm có hoành độ bằng 3

TRẢ LỜI

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
   Ta có: ĐTHS $y = 2x + m + 1$ cắt trục hoành tại điểm có hoành độ bằng 3
  $\Rightarrow 0 = 2 . 3 + m + 1$
  $\Leftrightarrow 0 = 6 + 1 + m$
  $\Leftrightarrow 0 = 7 + m$
  $\Leftrightarrow m = -7$
  Vậy $m = -7$ thì đồ thị hàm số $y = 2x + m + 1$ cắt trục hoành tại điểm có hoành độ bằng 3

  Trả lời

Viết một bình luận