Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 5: bài 1 : một hình chữ nhật có chu vi là 48 cm chiều rộng bằng 3/5 chiều dài diện tích hình chữ nhật đó Bài 2 một mảnh đất hình chữ nhật

Toán Lớp 5: bài 1 : một hình chữ nhật có chu vi là 48 cm chiều rộng bằng 3/5 chiều dài diện tích hình chữ nhật đó
Bài 2 một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài là 24 m và chiều rộng 16 m người ta dành 40% diện tích làm nhà tính diện tích phần đất còn lại ?
Bài 3 Một cửa hàng có 35 lít dầu cân nặng 26,6 kg Hỏi bao nhiêu lít dầu nếu lượng dầu cân nặng 15,2 kg
Bài 4 10người người làm cho công việc Trong 9 ngày nay muốn làm xong công việc đó trong 5 ngày cần bao nhiêu người (mức làm mỗi người như nhau)
Bài 5 một hình chữ nhật có chu vi là 48 cm chiều rộng bằng 3/5 chiều dài Tính diện tích hình của hình chữ nhật
Giúp mik nhé cảm ơn các bn

Comments ( 2 )

 1. Đáp án: + Giải thích các bước giải:

  Bài $\text{1:

  Nửa chu vi của hình chữ nhật đó là:

  48 : 2 = 24 (cm)48 : 2 = 24 (cm)

  Ta có sơ đồ:

  Chiều rộng: |—-|—-|—-|                2424 cm

  Chiều dài:    |—-|—-|—-|—-|—-|

   Theo sơ đồ tổng số phần bằng nhau là:

  3 + 5 = 8 (phần)3 + 5 = 8 (phần)

  Chiều rộng của hình chữ nhật đó là: 

  24 : 8 x 3 = 9 cm24 : 8 x 3 = 9 cm

  Chiều dài của hình chữ nhật đó là:}$

  24 – 9 = 15 (cm)24 – 9 = 15 (cm)

  Diện tích của hình chữ nhật đó là:

  15 x 9 = 135 (cm2)15 x 9 = 135 (cm2)

             Đáp số: 135 cm2135 cm2

  Bài 2:

  Diện tích của mảnh đất hình chữ nhật đó là:

  24 x 16 = 384 (m2)24 x 16 = 384 (m2)

  Diện tích dùng để làm nhà là:

  384 : 100 x 40 = 153,6 (m2)384 : 100 x 40 = 153,6 (m2)

  Diện tích còn lại là:

  384 – 153,6 = 230,4 (m2)384 – 153,6 = 230,4 (m2)

           Đáp số: 230,4 m2230,4 m2

  Bài 4:4:

  Một người làm việc đó trong số ngày là:

  10 x 9 = 90 (ngày)10 x 9 = 90 (ngày)

  Muốn làm xong công việc đó trong 55 ngày thì cần số người là:

  90 : 5 = 18 (người)90 : 5 = 18 (người)

          Đáp số: 18 người18 người

  Bài 5:5:

  Nửa chu vi của hình chữ nhật đó là:

  48 : 2 = 24 (cm)48 : 2 = 24 (cm)

  Ta có sơ đồ:

  Chiều rộng: |—-|—-|—-|                 2424 cm

  Chiều dài:    |—-|—-|—-|—-|—-|

  Theo sơ đồ tổng số phần bằng nhau là:

  3 + 5 = 8 (phần)3 + 5 = 8 (phần)

  Chiều rộng của hình chữ nhật đó là: 

  24 : 8 x 3 = 9 cm24 : 8 x 3 = 9 cm

  Chiều dài của hình chữ nhật đó là:

  24 – 9 = 15 (cm)24 – 9 = 15 (cm)

  Diện tích của hình chữ nhật đó là:

  15 x 9 = 135 (cm2)15 x 9 = 135 (cm2)

             Đáp số: 135 cm2

 2. Giải đáp: + Lời giải và giải thích chi tiết:
  Bài $\text{1:
  Nửa chu vi của hình chữ nhật đó là:
  $\text{48 : 2 = 24 (cm)}$
  Ta có sơ đồ:
  Chiều rộng: |—-|—-|—-|                $\text{24}$ cm
  Chiều dài:    |—-|—-|—-|—-|—-|
   Theo sơ đồ tổng số phần bằng nhau là:
  $\text{3 + 5 = 8 (phần)}$
  Chiều rộng của hình chữ nhật đó là: 
  $\text{24 : 8 x 3 = 9 cm}$
  Chiều dài của hình chữ nhật đó là:}$
  $\text{24 – 9 = 15 (cm)}$
  Diện tích của hình chữ nhật đó là:
  $\text{15 x 9 = 135 ($cm^2$)}$
             Đáp số: $\text{135 $cm^2$}$
  Bài 2:
  Diện tích của mảnh đất hình chữ nhật đó là:
  $\text{24 x 16 = 384 ($m^2$)}$
  Diện tích dùng để làm nhà là:
  $\text{384 : 100 x 40 = 153,6 ($m^2$)}$
  Diện tích còn lại là:
  $\text{384 – 153,6 = 230,4 ($m^2$)}$
           Đáp số: $\text{230,4 $m^2$}$
  Bài $\text{4:}$
  Một người làm việc đó trong số ngày là:
  $\text{10 x 9 = 90 (ngày)}$
  Muốn làm xong công việc đó trong $\text{5}$ ngày thì cần số người là:
  $\text{90 : 5 = 18 (người)}$
          Đáp số: $\text{18 người}$
  Bài $\text{5:}$
  Nửa chu vi của hình chữ nhật đó là:
  $\text{48 : 2 = 24 (cm)}$
  Ta có sơ đồ:
  Chiều rộng: |—-|—-|—-|                 $\text{24}$ cm
  Chiều dài:    |—-|—-|—-|—-|—-|
  Theo sơ đồ tổng số phần bằng nhau là:
  $\text{3 + 5 = 8 (phần)}$
  Chiều rộng của hình chữ nhật đó là: 
  $\text{24 : 8 x 3 = 9 cm}$
  Chiều dài của hình chữ nhật đó là:
  $\text{24 – 9 = 15 (cm)}$
  Diện tích của hình chữ nhật đó là:
  $\text{15 x 9 = 135 ($cm^2$)}$
             Đáp số: $\text{135 $cm^2$}$
  $\textit{$o$ Nguyenngocchi}$

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )