Toán Lớp 11: 1)tanx . tan3x = 1 2) sin ( 4x – π/3 ) – cos ( 2x + π/4 ) = 0 giải giúp em với

By Phương

Toán Lớp 11: 1)tanx . tan3x = 1
2) sin ( 4x – π/3 ) – cos ( 2x + π/4 ) = 0
giải giúp em với

0 bình luận về “Toán Lớp 11: 1)tanx . tan3x = 1 2) sin ( 4x – π/3 ) – cos ( 2x + π/4 ) = 0 giải giúp em với”

Viết một bình luận