Toán Lớp 6: Bỏ dấu ngoặc rồi rút gọn biểu thức a) -(-a+c-d)-(c-a+d)+a b) -(a+b-c+d)+(a-b-c-d)-a+b

By Trang Ðài

Toán Lớp 6: Bỏ dấu ngoặc rồi rút gọn biểu thức
a) -(-a+c-d)-(c-a+d)+a
b) -(a+b-c+d)+(a-b-c-d)-a+b

0 bình luận về “Toán Lớp 6: Bỏ dấu ngoặc rồi rút gọn biểu thức a) -(-a+c-d)-(c-a+d)+a b) -(a+b-c+d)+(a-b-c-d)-a+b”

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  a)
  -(-a+c-d)-(c-a+d)+a
  =a-c+d-c+a-d+a
  =(a+a+a)-(c+c)+(d-d)
  =3a-2c
  b)
  -(a+b-c+d)+(a-b-c-d)-a+b
  =-a-b+c-d+a-b-c-d-a+b
  =-(a-a+a)-(b+b-b)+(c-c)-(d+d)
  =-a-b-2d
   

  Trả lời
 2. Giải đáp:
  a, 3a-2c
  b, -a-b -2d
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   a, -(-a +c -d) -(c -a +d)+a
  = a -c +d – c +a -d +a
  = (a +a+a) +(-c-c) +(d-d)
  = 3a -2c
  b, -(a +b -c +d) +(a-b-c-d)-a +b
  = -a -b +c -d +a -b -c -d -a +b
  =( -a +a -a) +( -b -b +b) +(c -c) +( -d -d)
  = -a -b  -2d

  Trả lời

Viết một bình luận