Toán Lớp 3: có một cái sân hình vuông có chu vi 20m, người ta mở rộng sang bên phải thêm 2m .tìm chu vi sân sau khi được mở rộng

By Nhân

Toán Lớp 3: có một cái sân hình vuông có chu vi 20m, người ta mở rộng sang bên phải thêm 2m .tìm chu vi sân sau khi được mở rộng

0 bình luận về “Toán Lớp 3: có một cái sân hình vuông có chu vi 20m, người ta mở rộng sang bên phải thêm 2m .tìm chu vi sân sau khi được mở rộng”

Viết một bình luận