Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 5: Bác ba đem gửi 6 triệu đồng với lãi xuất 0,6% trên tháng . Tính số tiền mà bác có được sau tháng thứ hai. Biết rằng lãi tháng 1cộng vào

Toán Lớp 5: Bác ba đem gửi 6 triệu đồng với lãi xuất 0,6% trên tháng . Tính số tiền mà bác có được sau tháng thứ hai. Biết rằng lãi tháng 1cộng vào gốc của tháng thứ hai

Comments ( 2 )

 1.  Giải
  Số tiền mà bác có được sau tháng thứ 2 là:
        ( 6000000×0,6+6000000 ) x2 = 12072000 ( đồng )
                Đáp số : 12072000 đồng
  ✔✔✔✔✔✔✔
   

 2. Giải đáp:
   Số tiền mà bác có được sau tháng thứ 2 là:
        [(6000000×0.6%)+6000000]x2=12072000

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )