Toán Lớp 5: Bác ba đem gửi 6 triệu đồng với lãi xuất 0,6% trên tháng . Tính số tiền mà bác có được sau tháng thứ hai. Biết rằng lãi tháng 1cộng vào

Toán Lớp 5: Bác ba đem gửi 6 triệu đồng với lãi xuất 0,6% trên tháng . Tính số tiền mà bác có được sau tháng thứ hai. Biết rằng lãi tháng 1cộng vào gốc của tháng thứ hai

0 bình luận về “Toán Lớp 5: Bác ba đem gửi 6 triệu đồng với lãi xuất 0,6% trên tháng . Tính số tiền mà bác có được sau tháng thứ hai. Biết rằng lãi tháng 1cộng vào”

Viết một bình luận