Toán Lớp 4: Khối lớp 4 có 152 học sinh mỗi học sinh mua 8 quyển vở ở khối lớp 5 năm có 137 học sinh mỗi học sinh mua 8 quyển vở Hỏi cả hai khối mua

Toán Lớp 4: Khối lớp 4 có 152 học sinh mỗi học sinh mua 8 quyển vở ở khối lớp 5 năm có 137 học sinh mỗi học sinh mua 8 quyển vở Hỏi cả hai khối mua được tất cả số quyển vở là

0 bình luận về “Toán Lớp 4: Khối lớp 4 có 152 học sinh mỗi học sinh mua 8 quyển vở ở khối lớp 5 năm có 137 học sinh mỗi học sinh mua 8 quyển vở Hỏi cả hai khối mua”

Viết một bình luận