Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 6: Nhiệt độ ban đầu của một tủ đông chưa cắm điện là 28C . Sau khi cắm điện nhiệt độ thay đổi đều mỗi giờ sẽ hạ 3C Hỏi sau 12 giờ thì nh

Toán Lớp 6: Nhiệt độ ban đầu của một tủ đông chưa cắm điện là 28C . Sau khi cắm điện nhiệt độ thay đổi đều mỗi giờ sẽ hạ 3C Hỏi sau 12 giờ thì nhiệt độ của tủ đông là bao nhiêu?
A. −  10 C.
B. −  16
C. − 8 C .
D. −  12

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp:
   
  Nhiệt độ ban đầu của một tủ đông chưa cắm điện là 28C . Sau khi cắm điện nhiệt độ thay đổi đều mỗi giờ sẽ hạ 3C Hỏi sau 12 giờ thì nhiệt độ của tủ đông là bao nhiêu?
  A. −  10
  B. −  16
  C. − 8 C .
  D. −  12
  vì khi ta nhân 12vs 3 độ =36độ
  => 28-36 =-8
  chon c đúng
  xin CTLHN
   

 2. Sau $ 12 $ giờ thì nhiệt độ tủ đông giảm số độ C là 
  $ 3 x 12 = 36 $ ( độ C ) 
  Sâu $ 12 $ nhiệt độ của tủ đông là 
  $ 28 – 36 = -8 $ ( độ C )
  $ ⇒ Đ/S : C $

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Dương