Toán Lớp 6: Nhiệt độ ban đầu của một tủ đông chưa cắm điện là 28C . Sau khi cắm điện nhiệt độ thay đổi đều mỗi giờ sẽ hạ 3C Hỏi sau 12 giờ thì nh

Toán Lớp 6: Nhiệt độ ban đầu của một tủ đông chưa cắm điện là 28C . Sau khi cắm điện nhiệt độ thay đổi đều mỗi giờ sẽ hạ 3C Hỏi sau 12 giờ thì nhiệt độ của tủ đông là bao nhiêu?
A. −  10 C.
B. −  16
C. − 8 C .
D. −  12

0 bình luận về “Toán Lớp 6: Nhiệt độ ban đầu của một tủ đông chưa cắm điện là 28C . Sau khi cắm điện nhiệt độ thay đổi đều mỗi giờ sẽ hạ 3C Hỏi sau 12 giờ thì nh”

 1. Giải đáp:
   
  Nhiệt độ ban đầu của một tủ đông chưa cắm điện là 28C . Sau khi cắm điện nhiệt độ thay đổi đều mỗi giờ sẽ hạ 3C Hỏi sau 12 giờ thì nhiệt độ của tủ đông là bao nhiêu?
  A. −  10
  B. −  16
  C. − 8 C .
  D. −  12
  vì khi ta nhân 12vs 3 độ =36độ
  => 28-36 =-8
  chon c đúng
  xin CTLHN
   

Viết một bình luận