Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 10: Giúp em câu c với trong mặt phẳng Oxy cho tam giác ABC có $A(-2;3),B(1;2),C(1;4)$ a)Gọi M là trung điểm AC,tính $\overrightarrow{MA}.\o

Toán Lớp 10: Giúp em câu c với
trong mặt phẳng Oxy cho tam giác ABC có $A(-2;3),B(1;2),C(1;4)$
a)Gọi M là trung điểm AC,tính $\overrightarrow{MA}.\overrightarrow{MB}$
b)Tìm tọa độ điểm G là trọng tâm tam giác ABC.Tính chu vi tam giác ABC
c)Tìm tọa độ điểm K thuộc đoạn thẳng BC sao cho $2KB=3KC$

Comments ( 1 )

 1. Giải đáp:
  c) K(1;{16}/5) 
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  c) B(1;2);C(1;4)
  Vì K thuộc đoạn thẳng BC;2KB=3KC
  =>\vec{KB};\vec{KC} ngược hướng
  =>2\vec{KB};3\vec{KC} ngược hướng
  \qquad 2\vec{KB}=-3 \vec{KC}
  =>2.(1-x_K;2-y_K)=-3. (1-x_K; 4-y_K)
  =>$\begin{cases}2.(1-x_K)=-3.(1-x_K)\\2.(2-y_K)=-3. (4-y_K)\end{cases}$
  =>$\begin{cases}2-2x_K=-3+3x_K\\4-2y_K=-12+3y_K\end{cases}$
  =>$\begin{cases}-5x_K=-5\\-5y_K=-16\end{cases}$
  =>$\begin{cases}x_K=1\\y_K=\dfrac{16}{5}\end{cases}$
  =>K(1;{16}/5) thỏa mãn đề bài

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Xuân