Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 5: Khi trừ một số tự nhiên cho một số thập phân mà phần thập phân có ba chữ số, do sơ ý một học sinh đã quên dấu phẩy ở số thập phân và đặ

Toán Lớp 5: Khi trừ một số tự nhiên cho một số thập phân mà phần thập phân có ba chữ số, do sơ ý một học sinh đã quên dấu phẩy ở số thập phân và đặt phép trừ như trừ hai số tự nhiên nên được kết quả là 900. Tìm hai số tự nhiên đó, biết hiệu đúng là 1994,904

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Ayla