Toán Lớp 5: Khi trừ một số tự nhiên cho một số thập phân mà phần thập phân có ba chữ số, do sơ ý một học sinh đã quên dấu phẩy ở số thập phân và đặ

Toán Lớp 5: Khi trừ một số tự nhiên cho một số thập phân mà phần thập phân có ba chữ số, do sơ ý một học sinh đã quên dấu phẩy ở số thập phân và đặt phép trừ như trừ hai số tự nhiên nên được kết quả là 900. Tìm hai số tự nhiên đó, biết hiệu đúng là 1994,904

0 bình luận về “Toán Lớp 5: Khi trừ một số tự nhiên cho một số thập phân mà phần thập phân có ba chữ số, do sơ ý một học sinh đã quên dấu phẩy ở số thập phân và đặ”

Viết một bình luận