Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 5: 5/ Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều rộng 8,5 m. Chiều dài gấp 3 lần chiều rộng. Tính diện tích và chu vi mảnh đất đó. ….………………………………

Toán Lớp 5: 5/ Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều rộng 8,5
m. Chiều dài gấp 3 lần chiều rộng. Tính diện tích
và chu vi mảnh đất đó.
….……………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………

Comments ( 2 )

 1. Chiều dài mảnh đất là :
  8,5xx3=25,5 ( m )
  Diện tích mảnh đất là :
  25,5xx8,5=216,75 ( m² )
  Chu vi mảnh đất là :
  (25,5+8,5)xx2=68 ( m )
           Đáp số : Chu vi : 68 m 
                         Diện tích : 216,75 m²

 2. $#RinnBoy$
  $#anhsangsoiduong.vn$
  Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  Tính Chiều dài mảnh đất là :
  8,5xx3=25,5 ( m )
  Tính Diện tích mảnh đất là :
  25,5xx8,5=216,75 ( m^2 )
  Tính Chu vi mảnh đất là :
  (25,5+8,5)xx2=68 ( m )
           Đ/s:
  – Chu vi : 68 m
  – Diện tích : 216,75 m^2

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Thúy Mai