Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 5: Câu 5: 23 tạ 241 kg = –…tạ Câu 6: 17dm 35cm = ………..dm. Câu 9: Một mảnh đất hình chữ nhật có chu vi là 25m. chiều rộng bằng 2/3

Toán Lớp 5: Câu 5: 23 tạ 241 kg = ………..tạ
Câu 6: 17dm 35cm = ………..dm.
Câu 9: Một mảnh đất hình chữ nhật có chu vi là 25m. chiều rộng bằng 2/3 chiều dài. Diện tích mảnh đất là bao nhiêu đề – ca- mét vuông? *
Các bạn giúp mình với nhé

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp:
   
  23 tạ 241 kg=25,41 tạ
  17 dm 35 cm=20,5 dm
  câu 9 mik cx ko bt làm nên gợi s bạn làm nha
  bạn đổi 25m sang đề-ca-mét rồi chia 2=tổng dài + rộng
  tìm tổng số phần bằng nhau
  2+3=5[phần]
  chiều dài = tổng dài cộng rộng chia 5 nhân 3
  chiều rộng= tổng dài cộng rộng – chiều dài
  đáp số
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   

 2. Giải đáp :
  Câu 5: 23 tạ 241 kg = 25,41 tạ
  Câu 6: 17 dm 35 cm = 20,5 dm
  Câu 9: 
  Nửa chu vi của mảnh đất đó là :
  25 : 2 = 12,5 ( m )
  Chiều rộng của mảnh đất đó là :
  12,5 : ( 2 + 3 ) × 2 = 5 ( m )
  Chiều dài của mảnh đất đó là :
  12,5 : ( 2 + 3 ) × 3 = 7,5  ( m )
  Diện tích của mảnh đất đó là :
  7,5 × 5 = 37,5 ( m² )
  Đổi 37,5 m² = 3750 dm²
            Đáp số : 3750 dm²

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Madelyn