Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 5: 4 dm2 7cm2 =… m2 Một trăm linh ba đơn vị Và bảy phần nghìn là 7 tấn 23 kg= … tấn số thập phần 423,15 phần thập phân đc viết là số thập

Toán Lớp 5: 4 dm2 7cm2 =… m2
Một trăm linh ba đơn vị Và bảy phần nghìn là
7 tấn 23 kg= … tấn
số thập phần 423,15 phần thập phân đc viết là
số thập phân 53,172 đọc là

Comments ( 2 )

 1. 4dm2 7cm2 = 0,0407m2 
  một trăm linh ba đơn vị và bảy phần nghìn là 103,007
  7 tấn 23kg = 7,023
  số thập phần 423,15 phần thập phân đc viết là bốn trăm hai chục ba đơn vị 
  năm mươi ba phẩy một trăm bảy mười hai
   

 2. 4 dm^{2} 7 cm^{2} = 0,0407 m^{2}
  Một trăm linh ba đơn vị Và bảy phần nghìn là : 103,007
  7    tấn    23    kg = 7,023     tấn
  Số thập phân 423,15 phần thập phân được viết là : 15
  Số thập phân 53,172 đọc là : năm mươi ba đơn vị và một phần chục,bảy phần trăm,hai phần nghìn

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )