Toán Lớp 5: 4 dm2 7cm2 =… m2 Một trăm linh ba đơn vị Và bảy phần nghìn là 7 tấn 23 kg= … tấn số thập phần 423,15 phần thập phân đc viết là số thập

Toán Lớp 5: 4 dm2 7cm2 =… m2
Một trăm linh ba đơn vị Và bảy phần nghìn là
7 tấn 23 kg= … tấn
số thập phần 423,15 phần thập phân đc viết là
số thập phân 53,172 đọc là

0 bình luận về “Toán Lớp 5: 4 dm2 7cm2 =… m2 Một trăm linh ba đơn vị Và bảy phần nghìn là 7 tấn 23 kg= … tấn số thập phần 423,15 phần thập phân đc viết là số thập”

 1. 4 dm^{2} 7 cm^{2} = 0,0407 m^{2}
  Một trăm linh ba đơn vị Và bảy phần nghìn là : 103,007
  7    tấn    23    kg = 7,023     tấn
  Số thập phân 423,15 phần thập phân được viết là : 15
  Số thập phân 53,172 đọc là : năm mươi ba đơn vị và một phần chục,bảy phần trăm,hai phần nghìn

 2. 4dm2 7cm2 = 0,0407m2 
  một trăm linh ba đơn vị và bảy phần nghìn là 103,007
  7 tấn 23kg = 7,023
  số thập phần 423,15 phần thập phân đc viết là bốn trăm hai chục ba đơn vị 
  năm mươi ba phẩy một trăm bảy mười hai
   

Viết một bình luận