Toán Lớp 5: tìm y y + y x 1/3 : 2/9 +y :7/2=660

Toán Lớp 5: tìm y
y + y x 1/3 : 2/9 +y :7/2=660

0 bình luận về “Toán Lớp 5: tìm y y + y x 1/3 : 2/9 +y :7/2=660”

Viết một bình luận