Toán Lớp 5: Một người nuôi ong thu hoạch được 40l mật ong. Người đó muốn đổ số mật ong đó vào các chai, mỗi chai chứa 0,5l mật ong. Hỏi cần ít nhất

Toán Lớp 5: Một người nuôi ong thu hoạch được 40l mật ong. Người đó muốn đổ số mật ong đó vào các chai, mỗi chai chứa 0,5l mật ong. Hỏi cần ít nhất bao nhiêu vỏ chai để đựng hết số mật ong đó

0 bình luận về “Toán Lớp 5: Một người nuôi ong thu hoạch được 40l mật ong. Người đó muốn đổ số mật ong đó vào các chai, mỗi chai chứa 0,5l mật ong. Hỏi cần ít nhất”

 1. Giải đáp + Giải thích các bước giải:
  Người đó cần phải dùng số vỏ chai là:
  40/0,5=80 ( vỏ chai )
  Đáp số: 80 vỏ chai
  _____Học tốt______

 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Cần ít nhất số vỏ chai để đựng hết số mật ong đó là : 
            40 : 0,5 = 80 ( chai ) 
  Đáp số : 80 chai 
  Khánh Nhi*

Viết một bình luận