Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 4: có 4 thùng dầu to, mỗi thùng chữa 273 lít dầu và ba thùng nhỏ,mỗi thùng chứa 145 lít dầu hỏi trung bình mỗi thùng chứa bao nhiêu lít dầ

Toán Lớp 4: có 4 thùng dầu to, mỗi thùng chữa 273 lít dầu và ba thùng nhỏ,mỗi thùng chứa 145 lít dầu hỏi trung bình mỗi thùng chứa bao nhiêu lít dầu
cứu mình với giải toán nhé

Comments ( 2 )

 1. 4 thùng dầu to chứa tất cả số lít dầu là :
  273xx4=1092 ( lít )
  3 thùng dầu nhỏ chứa số lít dầu là : 
  3xx145=435 ( lít ) 
  Có tất cả số thùng dầu là : 
  3+4=7 ( thùng ) 
  Trung bình mỗi thùng chứa số lít dầu là :
  (1092+435):7≈218 ( lít )
           Đáp số : 218 lít .

 2. 4 thùng dầu to chứa số lít dầu là:
          273×4=1092(l).
  3 thùng dầu nhỏ chứa số lít dầu là:
          145×3=435(l).
  Trung bình mỗi thùng chứa số lít dầu là:
            (1092+435):(3+4)=218(l).
                        Đáp số…..
  _____chúc bạn học tốt_____
   

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )