Toán Lớp 5: 3/4×8/9=..?-mot hinh chu nhat co nua chu vi24cm.chieu dai hon rong 4cm.tinh dien tich

By Uyên Thi

Toán Lớp 5: 3/4×8/9=..?….mot hinh chu nhat co nua chu vi24cm.chieu dai hon rong 4cm.tinh dien tich
Viết một bình luận