Toán Lớp 5: 3/4×8/9=..?-mot hinh chu nhat co nua chu vi24cm.chieu dai hon rong 4cm.tinh dien tich

Toán Lớp 5: 3/4×8/9=..?….mot hinh chu nhat co nua chu vi24cm.chieu dai hon rong 4cm.tinh dien tich

0 bình luận về “Toán Lớp 5: 3/4×8/9=..?-mot hinh chu nhat co nua chu vi24cm.chieu dai hon rong 4cm.tinh dien tich”

 1. 1/2
  Chiều rộng hình chữ nhật là :
  ( 24 – 4 ) : 2 = 10 ( cm )
  Chiều dài hình chữ nhật là :
  10 + 4 = 14 ( cm )
  Diện tích hình chữ nhật là :
  14 x 10 = 140 ( )
  Đáp số : 140 

  Trả lời
 2. Giải đáp:
  a) 3/4×8/9=2/3
  b)chiều dài hình chữ nhật là :
  (24+8) : 2 = 16 cm
  Chiều rộng hình chữ nhật là:
  24-16= 8cm
  Diện tích hình chữ nhật là :
  16×8=128 cm2
  Đáp số 128 cm2
   

  Trả lời

Viết một bình luận