Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 5: Bài 1:6,9*x=112,3-14,32.Làm giúp mình vs quên kiến thức rồi hihi.

Toán Lớp 5: Bài 1:6,9*x=112,3-14,32.Làm giúp mình vs quên kiến thức rồi hihi.

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  6,9×x=112,3-14,32
  6,9×x=97,98
         x=97,98:6,9
         x=14,2

 2. 6,9 × x = 112,3 – 14,32
  6,9 × x = 97,98 
  x = 97,98 : 6,9
  x = 14,2
   

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )