Toán Lớp 5: 1 cửa hàng ngày 1 bán đc 44,5 kg gạo, ngày 2 bán đc 53,5 kg, ngày 3 bán đc = trung bình cộng của 2 ngày đầu. Hỏi cả 3 ngày cửa hàng bán

Toán Lớp 5: 1 cửa hàng ngày 1 bán đc 44,5 kg gạo, ngày 2 bán đc 53,5 kg, ngày 3 bán đc = trung bình cộng của 2 ngày đầu. Hỏi cả 3 ngày cửa hàng bán đc bao nhiêu kg gạo

TRẢ LỜI

 1. Giải đáp:
   147 kg gạo 
  Lời giải và giải thích chi tiết:
                        Ngày thứ bán được là :
                               (  44,5 + 53,5 ) : 2 =  49 ( kg gạo )
                        Cả 3 ngày bán được là :
                               44,5 + 53,5 + 49 = 147 ( kg gạo )
                                        Đáp số : 147 kg gạo 

  Trả lời
 2. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  Số gạo ngày thứ 3 bán được:
  $\frac{44,5+53,5}{2}$=49(kg)
  Số gạo cả 3 ngày bán được:
  44,5+53,5+49=147(kg)
  Đáp số: 147 kg

  Trả lời

Viết một bình luận