Toán Lớp 5: Tính `A=53/(7xx12)+53/(12xx17)+53/(17xx22)+…+53/(77xx82)`.

Toán Lớp 5: Tính A=53/(7xx12)+53/(12xx17)+53/(17xx22)+…+53/(77xx82).

TRẢ LỜI

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
   A=(53/7×12)+(53/12×17)+(53/17×22)+….+(53/77×82)
  5A=53x[(5/7×12)+(5/12×17)+(5/17×22)+..+(5/77×82)]
  5A=53x[(1/7)-(1/12)+(1/12)-(1/17)+1/17-(1/22)+…+(1/77)-(1/82)]
  5A=53x[1/7-1/82]
  5A=53x(75/574)
  A=795/574

  Trả lời
 2. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  A=53/(7xx12)+53/(12xx17)+53/(17xx22)+…+53/(77xx82)
  A=53/5xx(5/(7xx12)+5/(12xx17)+5/(17xx22)+…+5/(77xx82))
  A=53/5xx(1/7-1/12+1/12-1/17+1/17-1/22+…+1/77-1/82)
  A=53/5xx(1/7-1/82)
  A=53/5xx(82/574-7/574)
  A=53/5xx75/574
  A=795/574 
   

  Trả lời

Viết một bình luận