Toán Lớp 7: GIÚP HỘ Ạ cho hàm số y=(a-2)x+a(a thuộc R) a)với a=0 , hãy vẽ đồ thị hàm số đã cho b) tìm a, biết đồ thị của hàm số đã cho đi qua điể

Toán Lớp 7: GIÚP HỘ Ạ
cho hàm số y=(a-2)x+a(a thuộc R)
a)với a=0 , hãy vẽ đồ thị hàm số đã cho
b) tìm a, biết đồ thị của hàm số đã cho đi qua điểm M(1,-2018)

TRẢ LỜI

 1. Giải đáp:
  $\begin{array}{l}
  a)a = 0\\
   \Leftrightarrow y = \left( {0 – 2} \right).x + 0\\
   \Leftrightarrow y =  – 2x\\
   + Cho:x = 0 \Leftrightarrow y = 0\\
   + Cho:x = 1 \Leftrightarrow y =  – 2
  \end{array}$
  => Đồ thị hàm số là đường thẳng đi qua gốc tọa độ và điểm $\left( {1; – 2} \right)$
  $\begin{array}{l}
  b)M\left( {1; – 2018} \right) \in y = \left( {a – 2} \right).x + a\\
   \Leftrightarrow  – 2018 = \left( {a – 2} \right).1 + a\\
   \Leftrightarrow a – 2 + a =  – 2018\\
   \Leftrightarrow 2a =  – 2016\\
   \Leftrightarrow a =  – 1008\\
  Vậy\,a =  – 1008
  \end{array}$

  Trả lời

Viết một bình luận