Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 5: 1.Cho tam giác ABC có diện tích là 132 mét-vuông. Nếu M và N lần lượt là trung điểm của hai cạnh AB và AC thì diện tích hình thang MNCB

Toán Lớp 5: 1.Cho tam giác ABC có diện tích là 132 mét-vuông. Nếu M và N lần lượt là trung điểm của hai cạnh AB và AC thì diện tích hình thang MNCB bằng bao nhiêu ?
2.Lúc 6h sáng một ô tô đi từ A đến B với vận tốc 54km/giờ. Cùng lúc đó một xe máy đi từ B đến A với vận tốc 36km/giờ. Hỏi hai xe gặp nhau lúc mấy giờ ? Biết A cách B là 180km.
3.Ngày thứ nhất một cửa hàng bán ra 30% số dường có trong kho, ngày thứ hai bán ra 50% số đường còn lại. Sau 2 lần bán số đường chỉ còn lại 107kg. Hỏi lúc đầu trong kho có bao nhiêu kg ?

Comments ( 1 )

 1. Note: Vì bận nên mình xin bỏ bài 1 mong bạn thông cảm.
  2.
  Tổng vận tốc 2 xe là:
  54 + 36 = 90 (km/giờ)
  Thời gian để 2 xe gặp nhau là:
  180 : 90 = 2 (giờ)
  Hai xe gặp nhau lúc:
  6 giờ + 2 giờ = 8 (giờ)
  Đáp số: 8 giờ 
  3.
  Coi số đường lúc đầu trong kho là 100%.
  Tỉ số % 107 kg đường chiếm:
  100% – 30% – 50% = 20% (tổng số đường)
  Khối lượng đường lúc đầu trong kho có là:
  107 : 20 × 100 = 535 (kg)
  Đáp số: 535 kg
  Cho mình xin hay nhất nha bạn!!!!
  @Drew Mclntyre
   

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )